Bước 1: vào khu vực quản lý thanh toán

Bước 2: Tiến hành chọn hình thức thanh toán, nhập số tiền cần nạp, chọn ngân hàng để thanh toán . Theo các bước 1, 2, 3 như trong ảnh

Bước 3: Thanh toán thông qua cổng thanh toán Napas

Bước 4: thông tin sau khi nạp tiền hoàn tất

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *