Số dư tài khoản là tổng số tiền thành viên kiếm được từ các nguồn trên Tesse

Ruby được sử dụng để mua quà tặng, gửi tặng cho thành viên đang live stream hoặc đang dạy học

Điểm kiếm được từ quà tặng của những thành viên khác gửi tặng thông qua live stream hoặc dạy học. Điểm có thể quy đổi thành tiền thông qua nút Quy đổi

1 Ruby = 1 Điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *