Sau khi đã có tài khoản thành viên trên Tesse, để tiến hành đăng ký trở thành chuyên gia của Tesse, ta tiến hành các bước sau:

Bước 1: Đăng ký trở thành chuyên gia của Tesse

Bước 2: Tiến hành cung cấp thông tin cần thiết gồm 3 bước bắt buộc và 4 bước có thể cập nhật thông tin sau

  • Thông tin cơ bản (bắt buộc)

  • Thêm ngành nghề, lĩnh vực (bắt buộc)

Có thể thêm gợi ý kỹ năng khi danh sách không tồn tại kỹ năng mong muốn

 

  • Ngôn ngữ có thể giao tiếp (bắt buộc)

  • Kinh nghiệm làm việc

  • Trình độ học vấn

  • Bằng cấp, giải thưởng nếu có

  • Thiết lập chi phí cho việc tư vấn, giải quyết vấn đề . Lưu ý: vui lòng đọc qua “Điều khoản và chính sách của Tesse” trước khi đồng ý và hoàn tất việc đăng ký.

 

Sau khi hoàn thành các bước, việc có thể trở thành chuyên gia hay không còn tụy thuộc vào khâu kiểm duyệt của Tesse. Quá trình kiểm duyệt có kết quả sau 24 giờ. Dấu nhiệu nhận biết đã trở thành chuyên gia hay không la khi không còn nút “Trờ thành chuyên gia” nữa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *