Lưu ý: chỉ có tài khoản chuyên gia mới cho phép tạo khóa học trực tuyến

1. Tạo khóa học thông qua biểu tượng “+” ở góc phải dưới màn hình chọn “Tạo khóa học”

2. Điền thông tin cần thiết cho khóa học, với ký hiệu hoa thị màu đỏ là yêu cầu bắt buộc. Gồm 2 bước: thông tin tổng quát và thông tin các bài học trong khóa học

Nhấp cập nhật để hoàn tất việc tạo khóa học

3.  Hoàn tất việc tạo khóa học, và đợi khóa học được kiểm duyệt. Thời gian kiểm duyệt trong vòng 48 giờ

4. Để xem lại nội dung thông tin khóa học hoặc chỉnh sửa, có thể vào khu vực quản lý khóa học để thực hiện thông qua cây danh mục ở góc phải trên màn hình chọn “Quản lý khóa học”

5. Nhấp vào biểu tượng cây bút để xem hoặc chỉnh sửa khóa học

6. Nội dung khóa học đang đợi kiểm duyệt

7. Khóa học đã được kiểm duyệt và sắp bắt đầu bài học đầu tiên

Dấu hiệu “Live now” nhận biết có thể vào dạy. Buổi học cho phép người dạy vào trước 15 phút để chuẩn bị và nếu sau 15 phút kể từ thời gian chính thức của buổi học bắt đầu mà không có ai vào dạy học thì buổi học sẽ tự động kết thúc. Ví dụ: buổi học bắt đầu lúc 2:15 PM , giảng viên có thể vào trước lúc 2:00 PM để chuẩn bị, nếu đến 2:30 PM mà giảng viên không vào thì buổi học sẽ tự động kết thúc.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *