1. Vào trang quản lý khóa học để xem các khóa học sắp đến giờ dạy

2. Nhấp vào dấu hiệu “Live now” để tiến hành chuản bị và dạy học

3. Nhấp vào “Phát trực tiếp” ở góc phải dưới để thực hiện

4. Giao diện màn hình chính

Vui lòng xem thêm bài viết về cách sử dụng các công cụ hỗ trợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *