Máy tính

Tại giao diện chính của Tesse

Cách 1: Tham gia khóa học trực tiếp tại màn hình chính, trược xuống sẽ thấy các khóa tiêu biểu

– Click trực tiếp vào ảnh của các khóa học có nhãn “Trực tiếp” ở góc trái trên khóa học

Cách 2: Truy cập vào danh sách các khóa học thông qua “Kênh phát khóa học” tại menu trên, nhấp vào biểu tượng trực tuyến như trong hình để hiện mục “Đến kênh phát khóa học”

Danh sách các khoa học, Click trực tiếp vào ảnh của các khóa học có nhãn “Trực tiếp” ở góc trái trên khóa học

 

*Nếu vào trang thông tin của khóa học có thể nhấp vào nút “VÀO HỌC NGAY” hoặc trược thanh trược xuống  và click vào buổi học đang trực tiếp để vào học


Điện thoại

Tại màn hình chính trên điện thoại sẽ hiện ra danh sách các khóa học, và bạn có thể tham gia trực tiếp khóa học tại đay khi nó đang trực tiếp (Live)

Thông tin của khóa học, có thể vào tham giá khóa học thông qua nút Join now ở dưới

Lướt xuống để xem đầy đủ thông tin của các buổi học

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *