Xem nhanh với video: https://youtu.be/LZC-lETlKZw

Video hướng dẫn tải ứng dụng Tesse trên smartphone sử dụng hệ điều hành Android hoặc IOS của Apple.

Yêu cầu điện thoại có hệ điều hành Android 6.0 trở lên hoặc IOS 10.0 trở lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *