Lợi ích của việc dùng mã kích hoạt/mật khẩu là để đăng ký tham gia khóa học nhưng không cần mua khóa học lại lần nữa

Yêu cầu: đã có tài khoản thành viên trên Tesse, có mã kích hoạt/mật khẩu của khóa học

**Kích hoạt trên trình duyệt web

Bước 1: đăng nhập tài khoản Tesse vào website Tesse.io, tìm đến khóa học tương ứng với mã kích hoạt nhận được. Nhấp vào nút “Bạn đã có mã kích hoạt/mật khẩu truy cập?” nằm phía dưới nút màu vàng “Đăng ký” bên phải.

Bước 2: Điện mã nhận được vào khung tương ứng và nhấp kích hoạt sau khi điền mã

Kết quả nhận được sau khi kích hoạt

Chúc bạn tham gia kháo học vui vẻ và đạt được nhiều kiến thức
————

**Kích hoạt trên ứng dụng điện thoại tương tự như trên website

Bước 1: tìm đến khóa học tương ứng, nhấp vào nút “Have active code or pasword?”

Bước 2: Nhập mã tương ứng vào khung và nhấp nút Active

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *