Bài 2: Tạo khóa học trực tuyến

Lưu ý: chỉ có tài khoản chuyên gia mới cho phép tạo khóa học trực tuyến 1. Tạo khóa học thông qua biểu tượng “+” ở góc phải dưới màn hình chọn “Tạo khóa học” 2. Điền thông tin cần thiết cho khóa học, với ký hiệu hoa thị màu đỏ là yêu cầu bắt […]

Read More

Bài 3: Tiến hành dạy học

1. Vào trang quản lý khóa học để xem các khóa học sắp đến giờ dạy 2. Nhấp vào dấu hiệu “Live now” để tiến hành chuản bị và dạy học 3. Nhấp vào “Phát trực tiếp” ở góc phải dưới để thực hiện 4. Giao diện màn hình chính Vui lòng xem thêm bài […]

Read More

Bài 4: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ trên Tesse

Khóa học đã được kiểm duyệt và sắp bắt đầu bài học đầu tiên   Dấu hiệu “Live now” nhận biết có thể vào dạy. Buổi học cho phép người dạy vào trước 30 phút để chuẩn bị và nếu sau 15 phút kể từ thời gian chính thức của buổi học bắt đầu mà […]

Read More

Bài 5: Quy định về thời gian vào dạy

Buổi học cho phép người dạy vào trước 15 phút để chuẩn bị và nếu sau 15 phút kể từ thời gian chính thức của buổi học bắt đầu mà không có giảng viên vào dạy học thì buổi học sẽ tự động kết thúc. Ví dụ: buổi học bắt đầu lúc 2:15 PM , […]

Read More