1. Trở thành học viên

Tài khoản thành viên điều có quyền tham gia mua khóa học, gói Membership trên Tesse. Hướng dẫn đăng ký thành viên/học viên tại đây

Read More

2. Hướng dẫn kích hoạt Membership

*YÊU CẦU: đã có tài khoản trên Tesse, hướng dẫn đăng nhập/đăng ký tại đây *Xem nhanh với video: Kích hoạt trên Laptop/Máy tính: https://www.youtube.com/watch?v=0LRXOkGamYM Kích hoạt bằng Điện thoại: https://www.youtube.com/watch?v=RDxHjwEW-48   Xem thời hạn sử dụng Membership      

Read More

3. Hướng dẫn tham gia khóa học trên máy tính / điện thoại

Xem nhanh với video: Hướng dẫn vào lớp trên Laptop/Máy vi tính: https://www.youtube.com/watch?v=Or5ap4CsNas Hướng dẫn vào lớp trên điện thoại: https://www.youtube.com/watch?v=-5PySczz-Q0 Hướng dẫn học viên cách tham gia vào khóa học trên giao diện điện thoại và máy tính. Học viên có thể dễ dàng sử dụng sau khi xem qua video ở trên.

Read More