2. Hướng dẫn kích hoạt Membership

*YÊU CẦU: đã có tài khoản trên Tesse, hướng dẫn đăng nhập/đăng ký tại đây *Xem nhanh với video: Máy tính: https://www.youtube.com/watch?v=0LRXOkGamYM Điện thoại: https://www.youtube.com/watch?v=RDxHjwEW-48   Xem thời hạn sử dụng Membership      

Read More

3. Tham gia khóa học trên máy tính / điện thoại

Xem nhanh với video: Trên máy tính: https://www.youtube.com/watch?v=Or5ap4CsNas Trên điện thoại: https://www.youtube.com/watch?v=-5PySczz-Q0 Hướng dẫn học viên cách tham gia vào khóa học trên giao diện điện thoại và máy tính. Học viên có thể dễ dàng sử dụng sau khi xem qua video ở trên.

Read More

4. Thông tin khóa học, tài liệu khóa học

Xem nhanh với video: https://www.youtube.com/watch?v=XDXSWTVH1wU 1. Vào danh sách khóa học chọn khóa học muốn xem thông tin tại đây 2.  Xem thông tin buổi học của khóa học 3.  Thông tin tài liệu đính kèm theo các buổi học  

Read More