Đăng nhập/Đăng ký tài khoản

ĐĂNG NHẬP vào Tesse tại màn hình chính Bước 1 Bước 2   ————————————– ĐĂNG KÝ Có 3 cách đăng ký tài khoản được hỗ trợ trên Tesse. Cách 1: Sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập trực tiếp vào Tesse. Có thể đăng nhập trực tiếp tại màn hình đăng nhập. Cách 2: […]

Read More

Thông tin giá trị tiền tệ

Số dư tài khoản là tổng số tiền thành viên kiếm được từ các nguồn trên Tesse Ruby được sử dụng để mua quà tặng, gửi tặng cho thành viên đang live stream hoặc đang dạy học Điểm kiếm được từ quà tặng của những thành viên khác gửi tặng thông qua live stream hoặc […]

Read More

Cách nạp tiền vào tài khoản

Bước 1: vào khu vực quản lý thanh toán Bước 2: Tiến hành chọn hình thức thanh toán, nhập số tiền cần nạp, chọn ngân hàng để thanh toán . Theo các bước 1, 2, 3 như trong ảnh Bước 3: Thanh toán thông qua cổng thanh toán Napas Bước 4: thông tin sau khi […]

Read More