Tổng quan

Giới thiệu tổng quan về hệ thống TESSE E-LEARNING

E-learning là xu thế tất yếu của nền giáo dục ở mỗi quốc gia, giúp giải quyết các vấn đề về không gian và thời gian. Yêu cầu về e-learning ngày càng cao, không dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức thụ động một chiều mà còn phát triển theo hướng tương tác đa chiều, giúp việc dạy và học trở nên sinh động hơn. Do đó, chúng tôi mong muốn là một trong những công ty đóng góp vai trò quan trọng trong sự phát triển này

  • Hệ thống e-learning nghiệp (LMS)

  • Phòng học trực tuyến tương tác đa chiều (Virtual Classroom)

  • Hệ thống chăm sóc khách hàng (CRM) chuyên cho đơn vị đào tạo

  • Các tính năng hỗ trợ cho quản lý đào tạo (Report)

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Bạn truy cập vào trang chủ của Tesse thông qua đường dẫn https://tesse.io và nhấp vào Đăng ký ở gốc phải trên màn hình

Bước 2: Một cửa sổ đăng ký sẽ hiện ra, yêu cầu bạn điền đầy đủ thông tin cơ bản và nhấn Gửi

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi email xác nhận đến cho bạn, vui lòng nhấp vào xác nhận để tài khoản của bạn được kích hoạt và yêu cầu bạn xác nhận thêm số điện thoại để hoàn tất đăng ký

Lưu ý: tài khoản đăng ký ban đầu cũng là tài khoản dành cho học viên

Last updated