Cài đặt tài khoản

Các chức năng về thây đổi thông tin tài khoản, thây đổi mật khẩu, bảo mật, nhận thông báo, xóa tài khoản

Tại màn hình chính, nhấp vào mũi tên ở gốc phải trên màn hình, chọn Cài đặt tài khoản

1. Thây đổi thông tin tài khoản, thây đổi mật khẩu

2. Thây đổi chế độ bảo mật, tìm kiếm

3. Thây đổi hình thức nhận thông báo

4. Thây đổi ngôn ngữ hiển thị, xóa tài khoản

Last updated