Tesse Document
Search
K

Tạo mã kích hoạt

Mã kích hoạt dùng để cung cấp cho học viên để họ không cần phải mua khóa học
Lưu ý: Mã kích hoạt chỉ được tạo sau khi đã tạo khóa học
Bước 1: Hover vào khóa học tại danh sách các khóa học, chọn Quản lý mã
Bước 2: Hệ thống xuất hiện màn hình Quản lý mã, nhấp vào Tạo mã hệ thống sẽ tự động Tạo mã và xuất hiện bên dưới cho bạn
Bạn có thể copy mã tại cột để cung cấp cho học viên. Mỗi khi học viên sử dụng mã của khóa học, thông tin học viên sẽ xuất hiện tại cột Người dùng và thời gian sử dụng.