Tạo mã kích hoạt

Mã kích hoạt dùng để cung cấp cho học viên để họ không cần phải mua khóa học

Lưu ý: Mã kích hoạt chỉ được tạo sau khi đã tạo khóa học

Bước 1: Hover vào khóa học tại danh sách các khóa học, chọn Quản lý mã

Bước 2: Hệ thống xuất hiện màn hình Quản lý mã, nhấp vào Tạo mã hệ thống sẽ tự động Tạo mã và xuất hiện bên dưới cho bạn

Bạn có thể copy mã tại cột để cung cấp cho học viên. Mỗi khi học viên sử dụng mã của khóa học, thông tin học viên sẽ xuất hiện tại cột Người dùng và thời gian sử dụng.

Last updated