Tạo khóa học video

Khóa học video chứa tất cả video do bạn tải lên, học viên có thể xem video để học

Các bước Tạo khóa học video ban đầu giống với các bước Tạo khóa học trực tuyến cho đến Bước 3: Tạo buổi học cho khóa học. Xem lại tạo khóa học tại đây

pageTạo khóa học trực tuyến

Bước 3: Tạo buổi học cho khóa học

- Điền đầy đủ thông tin cần thiết của buổi học. Lưu ý: vì bạn cần tạo khóa học video nên tại mục Hình thức dạy bạn sẽ phải chọn Bài học video

- Bài học video: tải lên video đã quay và chỉnh sửa của bạn cho mỗi bài học

- Bài tập buổi học: bạn cần tạo bài tập buổi học trước khi tạo khóa học, để bài tập xuất hiện trong danh sách chọn. Tham khảo cách tạo bài tập tại mục Quản lý bài tập

pageQuản lý bài tập

Lưu ý: Khóa học sau khi được tạo sẽ đợi ban quản lý kiểm tra và xác nhận. Khóa học sau khi được cho phép mới được đưa vào hoạt động

Last updated