Yêu cầu thiết bị

Hệ thống

Mô tả

Headphone

Tai nghe có kèm theo microphone hoặc rời

Webcam

Yều cầu cần thiết để tham gia học trực tuyến

Hệ điều hành

Microsoft Windows 7 trở lên, Mac OS

Trình duyệt

Desktop - Google Chrome (phiên bản mới nhât)

CPU

Desktop - Intel Core i3 hoặc hơn

Ram

Tối thiểu 4GB

Tốc độ mạng

Tối thiểu 20MB

Ghi chú

Đối với giảng viên: bắt buộc sử dụng máy tính để giảng dạy và có đường mạng ổn định

Last updated