Tesse Document
Search
K
Comment on page

Yêu cầu thiết bị

Hệ thống
Mô tả
Headphone
Tai nghe có kèm theo microphone hoặc rời
Webcam
Yều cầu cần thiết để tham gia học trực tuyến
Hệ điều hành
Microsoft Windows 7 trở lên, Mac OS
Trình duyệt
Desktop - Google Chrome (phiên bản mới nhât)
CPU
Desktop - Intel Core i3 hoặc hơn
Ram
Tối thiểu 4GB
Tốc độ mạng
Tối thiểu 20MB
Ghi chú
Đối với giảng viên: bắt buộc sử dụng máy tính để giảng dạy và có đường mạng ổn định