Quản lý thông tin cá nhân

Hướng dẫn bạn xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bước 1: Tại màn hình chính, nhấp vào mũi tên ở gốc phải trên màn hình, chọn Xem hồ sơ cá nhân

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa hồ sơ ở dưới avatar

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin của bạn tương ứng tại các mục và nhấp Lưu để lưu lại thông tin

Last updated