Tesse Document
Search
K

Quản lý thông tin cá nhân

Hướng dẫn bạn xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân
Bước 1: Tại màn hình chính, nhấp vào mũi tên ở gốc phải trên màn hình, chọn Xem hồ sơ cá nhân
Bước 2: Chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa hồ sơ ở dưới avatar
Bước 3: Chỉnh sửa thông tin của bạn tương ứng tại các mục và nhấp Lưu để lưu lại thông tin