Vào học khóa học trực tuyến

Bước 1: Tại trang Khóa học của tôi, bạn chọn khóa học sắp đến giờ học hoặc khóa học đang có giảng viên đang phát trực tiếp (khóa học có chữ Vào học ngay)

Bước 2: Sau khi nhấp Vào học ngay, hệ thống sẽ chuyển bạn vào phòng học, bạn nhấp biểu tượng Play ở giữa màn hình để bắt đầu

Bước 3: Hướng dẫn dơ tay phát biểu, biểu tượng dơ tay phát tiểu có hình bàn tay nằm ở giữa màn hình

- Hệ thống xuất hiện bảng chọn thiết bị Camera và Microphone. Hệ thống sẽ mặc định chọn Camera và Microphone mà trình duyệt của bạn đang dùng. Nhấp đồng ý để tiếp tục

- Biểu tượng Bàn tay chuyển sang biểu tượng Đang đợi, đồng nghĩa với việc bạn đang đợi giảng viên chấp nhận bạn thực hiện giao tiếp trực tiếp

- Màn hình sau khi giảng viên chấp nhận bạn thực hiện giao tiếp trực tiếp, giảng viên có thể thấy và nghe bạn nói chuyện. Bạn cũng có thể phản hồi thông qua mục bình luận ở gốc phải dưới

- Màn hình khi giảng viên chia sẻ tài liệu giảng dạy

Last updated