Tạo khóa học trực tuyến

Bước 1: Tại trang chính sau khi đăng nhập, bạn nhấp vào Tạo khóa học

Bước 2: Cửa sổ tạo khóa học hiện ra, yêu cầu bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết của khóa học

- Điền thông tin chung

- Điền thông tin chí tiết khóa học

- Tải lên ảnh bìa của khóa học, mục Giáo viên dạy cùng có thể bỏ qua. Bạn cần đưa ra mức giá của khóa học

- Phần tùy chọn nâng cao bạn có thể bỏ qua

- Nhấp tiếp theo để chuyển đến phần tạo buổi học cho khóa học

Bước 3: Tạo buổi học cho khóa học

- Điền đầy đủ thông tin cần thiết của buổi học. Lưu ý: vì bạn cần tạo khóa học trực tuyến nên tại mục Hình thức dạy bạn sẽ phải chọn Bài học phát trực tiếp

- Bài tập buổi học: bạn cần tạo bài tập buổi học trước khi tạo khóa học, để bài tập xuất hiện trong danh sách chọn. Tham khảo cách tạo bài tập tại mục Quản lý bài tập

pageQuản lý bài tập

- Tải lên ảnh nền có thể bỏ qua

- Một khóa học có nhiều buổi học, bạn có thể nhấp vào nút Thêm buổi học để tạo thêm

- Bạn có thể tạo bải kiểm tra trực tiếp tại thời điểm này bằng cách nhấp vào Thêm bài kiểm tra. Tham khảo cách tạo bài kiểm tra tại phần hướng dẫn bên dưới

pageTạo bài kiểm tra

- Nhấp vào Cập nhật khóa học để hoàn tất tạo khóa học

Lưu ý: Khóa học sau khi được tạo sẽ đợi ban quản lý kiểm tra và xác nhận. Khóa học sau khi được cho phép mới được đưa vào hoạt động

Last updated