Quản lý bài tập

Bạn có thể tạo bài tập về nhà cho học viên tại đây, bài tập được thêm vào trong lúc tạo khóa học

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở gốc phải trên màn hình, chọn Quản lý bài tập

Bước 2: Hệ thống dẫn đến trang Quản lý bài tập, nhấp vào nút Tạo bài tập

Bước 3: Hệ thống yêu cầu chọn dạng bài tập gồm có: BBC, VOA, READING KEYWORD, MATCHING, WRITING, WRITING IELTS, MULTIPLE-CHOICE. Ở đây mình hướng dẫn bạn tạo bài tập với dạng câu hỏi MULTIPLE-CHOICE. Nhấp vào dạng bài tập và nhấp vào Tiếp theo ở gốc phải dưới

Bước 4: Cung cấp thông tin đâ đủ cho bài tập

- Điền thông tin Tổng quan

- Nhấp vào Thêm câu hỏi ở gốc trái dưới để tạo câu hỏi cho bài tập (Bạn có thể tạo nhiều câu hỏi)

Nhấp Save để hoàn tất Tạo bài tập

Last updated