Tesse Document
Search
K
Comment on page

Quản lý bài tập

Bạn có thể tạo bài tập về nhà cho học viên tại đây, bài tập được thêm vào trong lúc tạo khóa học
Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở gốc phải trên màn hình, chọn Quản lý bài tập
Bước 2: Hệ thống dẫn đến trang Quản lý bài tập, nhấp vào nút Tạo bài tập
Bước 3: Hệ thống yêu cầu chọn dạng bài tập gồm có: BBC, VOA, READING KEYWORD, MATCHING, WRITING, WRITING IELTS, MULTIPLE-CHOICE. Ở đây mình hướng dẫn bạn tạo bài tập với dạng câu hỏi MULTIPLE-CHOICE. Nhấp vào dạng bài tập và nhấp vào Tiếp theo ở gốc phải dưới
Bước 4: Cung cấp thông tin đâ đủ cho bài tập
- Điền thông tin Tổng quan
- Nhấp vào Thêm câu hỏi ở gốc trái dưới để tạo câu hỏi cho bài tập (Bạn có thể tạo nhiều câu hỏi)
Nhấp Save để hoàn tất Tạo bài tập