Tạo bài kiểm tra

Bạn có thể tạo bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ của một khóa học, dạng câu hỏi trắc nghiệm

Lưu ý: Tạo bài kiểm tra được thực hiện trong lúc Tạo khóa học hoặc Chỉnh sửa lại khóa học

Xem lại Tạo khóa học

pageTạo khóa học trực tuyến

Bước 1: Điền thông tin tổng quan bài kiểm tra

Bước 2: Cung cấp thông tin câu hỏi cho bài kiểm tra. Có thể tạo nhiều câu hỏi thông qua nút Thêm câu hỏi ở gốc trái dưới màn hình. Mặc định dạng câu hỏi là MULTIPLE-CHOICE

Nhấp Tạo bài kiểm tra để hoàn tất

Last updated