Hướng dẫn dạy

Hướng dẫn từng bước vào lớp và sử dụng công cụ giảng dạy

Bước 1: Tại màn hình danh sách Bài giảng của tôi, nhấp vào tên khóa học. Lưu ý: bạn có thể bắt đầu khóa học sớm 10 phút hoặc trễ 10 phút

Bước 2: Trang thông tin chi tiết khóa học hiện ra, bạn nhấp vào Phát trực tiếp ở ngay bên trái buổi học có thời gian sắp bắt đầu

Bước 3: Trang chờ phát trực tiếp hiện ra để bạn kiểm tra thiết bị, nhấp Phát trực tiếp ở gốc phải dưới màn hình để bắt đầu

Bước 4: Giao diện giảng dạy hiện ra gồm có: màn hình hiển thị bên trái, thông tin học viên bên phải, công cụ bình luận trực tiếp ở bên phải

Bước 5: Mời học viên phát biểu bằng cách nhấp vào biểu tượng phía sau tên của học viên trong danh sách Người tham gia

- Chú ý chọn loại camera cho đúng sẽ hiện ảnh bên phải, nhấp Lưu để tiến hành mời học viên

- Hoặc chấp nhận dơ tay phát biểu của học viên

- Giao diện sau khi mời học viên phát biểu

Bước 6: Hướng dẫn chia sẻ màn hình "Share screen". Gợi ý: trang bị thêm 1 màn hình trong khi dạy

- Nhấp vào biểu tượng Share screen ở phía dưới, màn hình bên trái

- Hệ thống xuất hiện cửa sổ chọn màn hình để chia sẻ, chọn màn hình bạn muốn chia sẻ và nhấp Share để hệ thống bắt đầu chia sẻ cửa sổ màn hình

- Giao diện sau khi chia sẻ

Bước 7: Chia sẻ đoạn mp3

- Nhấp vào biểu tượng Share audio ở dưới màn hình, màn hình bên trái

- Hệ thống xuất hiện cửa sổ, bạn tìm đến file mp3 có lưu sẵn trong máy để mở lên

- Giao diện sau khi chia sẻ âm thanh

- Kết thúc lớp học bằng cách nhấp vào Kết thúc ở gốc phải trên màn hình

Last updated