Tesse Document
Search
K
Comment on page

Đăng ký khóa học

Bước 1: Tại trang chính sau khi đăng nhập, bạn chọn và truy cập vào khóa học muốn đăng ký. Tôi chọn khóa học Giao Tiếp Trong Công Việc để hướng dẫn cho các bạn
Bước 2: Nhấp vào đăng ký ở bên phải trên màn hình để tiến hành đăng ký khóa học
Bước 3: Hệ thống thông báo thành công sau khi đăng ký