Tesse Document
Search
K

Vào học khóa học video

Bước 1: Tại trang khóa học của tôi, bạn chọn Khóa học video, nhấp vào tên khóa học để xem thông tin chi tiết của khóa học. Tôi chọn khóa học CONVERSATIONAL ENGLISH PRACTICE... để hướng dẫn
Bước 2: Tìm đến Chương trình học, chọn buổi học và nhấp Xem Video như trong ảnh bên dưới
Bước 3: Giao diện của khóa học xuất hiện, bạn có thể chọn buổi học trong danh sách bên phải và nhấp Play để bắt đầu